NACIONĀLĀ POLITIKA, PILSONĪBA UN VALODA

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tautai ir iespēja pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties, runāt savā valodā un noteikt savu nākotni. Šīs pamattiesības ir apdraudētas. Jau nākamās Saeimas vēlēšanās latvieši var zaudēt politisko varu savā valstī. Šādā gadījumā to pārņems prokrieviski, Latvijai naidīgi spēki un atsāksies valsts pārkrievošana.
Nacionālās politikas galvenie uzdevumi ir celt tautas nacionālo pašapziņu, nodrošināt latviešu tautas pamattiesības Latvijā un veidot plašu latviskās informācijas telpu.

Valoda

Mērķis – panākt, ka latviešu valoda dominē sabiedriskajā telpā visās dzīves sfērās.

Uzdevumi:

1. Palielināt īpatsvaru informācijai valsts valodā. Ieviest valsts atbalstu informācijas (TV, kinofilmas, utml.) dublēšanai latviešu valodā.

2. Visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt latviešu valodas pozīcijas. Uzlabot Valsts valodas inspekcijas darbu un palielināt pilnvaras. Krasi palielināt ierēdņu skaitu un viņu atalgojumu, lai atklātu un novērstu valodas lietošanas pārkāpumus.

3. Finansiāli stimulēt skolotājus, kuri skolās ar krievu mācību valodu pasniedz stundas augstākā līmeņa latviešu valodā.

4. Skolotājiem (izņemot svešvalodu un speciālo priekšmetu skolotājiem) noteikt tos pašus kritērijus kā ierēdņiem valodu zināšanas un pilsonības jomā.

5. Atjaunot Endzelīna pareizrakstību. Pakāpeniski pieradināt cilvēkus pie pareizas latviešu valodas gramatikas publicējot rakstnieku un publicistu darbus nemainot viņu pareizi lietoto latviešu valodas sintaksi un gramatiku. 

6. Valsts un pašvaldību iestādēs lietot tikai latviešu valodu.

Pilsonība

Mērķis – panākt Latvijas pilsonības prestiža celšanos, novērst iespēju, ka pilsonību iegūst Latvijas Republikai un latviešu tautai neuzticami un naidīgi cilvēki.

Uzdevumi: 
1.Panākt valsts attieksmes maiņu pret pilsonības piešķiršanu. Ieviest pilsonības kvotas un noteikt ļoti stingrus kritērijus pilsonības piešķiršanai, ieskaitot lojalitāti. Paredzēt iespēju pilsonību atņemt administratīvā kārtā, izvairoties no tiesu procesiem.

2. Pamatojoties uz to, ka 20.gadsimtā latvieši ir pārcietuši 50 gadu okupāciju, genocīdu un pārtautošanu, īstenot īpašu valsts atbalstu latviešu īpatsvara palielināšanai vismaz līdz 75%.

3. Attīstīt savstarpēji izdevīgu starpvalstu sadarbību un finansiāli atbalstīt brīvprātīgu nepilsoņu izceļošanu, kompensējot pārcelšanās un iekārtošanās izdevumus.

4. Veicināt latviešu atgriešanos no ārvalstīm un finansiāli atbalstīt latviešu repariāciju no bijušās PSRS teritorijas.

5. Ārvalstīs, kurās ir latviešu diasporas, veicināt latviskās identitātes saglabāšanos.

6.Izglītības sistēmā ieviest nacionāli patriotisko audzināšanu. Audzināt lepnumu par savu tautu un valsti izmantojot iespējas, ko sniedz Latvijas vēsture, ģeogrāfija, latviešu literatūra un valoda, dziedāšana, zināšanas par izcilām latviešu personībām un sasniegumiem. Latvijas vēsturi mācīt kā patstāvīgu mācību priekšmetu.

7. Stingri kontrolēt nacionālās simbolikas lietošanu.