Par mums

Mēs esam jauna un aktīva latviešu apvienība, kuras dalībniekus vieno dziļa tēvzemes mīlestība un vēlme strādāt Latvijas labā. Mūsu mērķis ir latviska Latvija – neatkarīga valsts, kurā valda latviskās vērtības (latviešu valoda, kultūra un politiskā griba), kurā iedzīvotājus vieno pašaizliedzīgs darbs tautas un tēvzemes labā. Mēs gribam, lai latvieši un visi Latvijas pilsoņi apzinātos savu atbildību nākamo paaudžu priekšā. Mūsu senči grūtās cīņās ir guvuši neatkarīgu valsti, kā dārgu mantojumu mums nodevuši latviešu valodu un kultūras vērtības. Mūsu pienākums ir šīs vērtības sargāt un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Mēs gribam, lai latvieši (un īpaši jaunā paaudze) ņemtu piemēru no starpkara Latvijas jauniešiem un aktīvāk iesaistītos politiskajā dzīvē. Neviens cits mūsu intereses neaizstāvēs, kā vien mēs paši. Mums pašiem jābūt pietiekoši gudriem, darboties gribošiem un varošiem, lai celtu sev tādu valsti, par kādu sapņojuši mūsu tēvi. Pārsvarā apvienībā darbojas gados jauni cilvēki (studenti, vecāko klašu skolēni, zemessargi), taču iespējas strādāt kopā ar mums ir ikvienam, kurš atbalsta mūsu mērķi un vēlas sniegt ieguldījumu tā sasniegšanā. Katrs pie mums izvēlas to, kas viņam patīk vislabāk. Mēs diskutējam, plānojam un veicam politiskas aktivitātes, mēs sportojam, dodamies ekskursijās un pārgājienos, mēs interesējamies par latviešu kultūru, senlatviešu dzīvesveidu, par mūsu tautas un valsts vēsturi, mēs palīdzam citiem nepazaudēt savas saknes un būt cienīgiem saukt sevi par latviešiem. Izvēlies to, kas Tevi interesē visvairāk un piedalies!