Programma

Latvijas valsts mērķis ir latviešu tautas attīstība un labklājība!

„Visu latvijai!” – TĀ IR skaidra un godīga politikA, KURU ĪSTENO PATRIOTISKĀ JAUNĀ PAAUDZE KOPĀ AR VISU LATVIEŠU TAUTU.

VALSTS

 1. Panākt, ka valsts prezidentu ievēl tauta.
 2. Nodrošināt deputātu atsaukšanas iespējas.

ĀRLIETAS

 1. Nodrošināt Latvijas suverenitātes saglabāšanu, nepieļaut Eiropas Savienības federalizāciju.
 2. Veidot draudzīgas kaimiņattiecības ar Krieviju, balstot tās uz
  • gada 11. augusta Miera līguma ievērošanu,
  • Latvijas okupācijas fakta atzīšanu,
  • neiejaukšanos valstu iekšējās lietās.
 3. Nostiprināt sadarbību starp Baltijas valstīm.

DROŠĪBA

 1. Tiesiskuma nodrošinājumu jāsāk ar kārtības ieviešanu tiesībsargājošās struktūrās.
 2. Stiprināt zemessardzi, iesaistot to kārtības nodrošināšanā.
 3. Paplašināt zemessargu tiesības iegādāties un mājās glabāt dienestam nepieciešamo aprīkojumu un ieročus.

Pilsonība

 1. Latvijas pilsonību piešķirt tikai Latvijai lojālām un uzticamām personām.
 2. Par necienīgu izturēšanos pret Latvijas valsti paredzēt pilsonības atņemšanu.
 3. Nepieļaut pašvaldību vēlēšanu tiesību piešķiršanu nepilsoņiem.

OKUPĀCIJAS SEKU NOVĒRŠANA

 1. Panākt kompensāciju izmaksu no okupāciju varām.
 2. Sadarbojoties ar Krieviju, nodrošināt labvēlīgus nosacījumus repatriācijai.
 3. Veicināt Latvijai naidīgu personu izceļošanu.
 4. Pieņemt stingru valsts valodas likumu un nodrošināt tā ievērošanu.
 5. Uzņemties atbildību par latviešu karavīru un represēto piemiņu.

SOCIĀLĀ POLITIKA

 1. Īpaši atbalstīt latviešu, kā genocīdā cietušas tautas, īpatsvara pieaugumu.
 2. Nodrošināt katra cilvēka medicīnisko aprūpi, ieviešot obligāto veselības apdrošināšanu.
 3. Nodrošināt pabalstu 100% apmērā no iepriekšējās algas 2 gadu laikā pēc bērna piedzimšanas.
 4. Piešķirt 15% sociālā nodokļa atlaidi par katru apgādībā esošu bērnu.
 5. Īpašas sociālās garantijas paredzēt padomju režīma politiski represētām personām.

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

 1. Noteikt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un kultūras mācību kā atsevišķus mācību priekšmetus
 2. Izveidot valsts mēroga nacionālu jaunatnes organizāciju.
 3. Līdz 2015. gadam valsts izglītības iestādēs pāriet uz mācībām latviešu valodā, pastiprināti mācot svešvalodas.
 4. Noteikt stabilu un skaidri saprotamu skolēnu zināšanu vērtēšanas sistēmu.
 5. Stipendijas palielināt līdz valstī noteiktajai vidējai algai.
 6. Ievērojami palielināt atbalstu latviešu kultūras vērtību aizsardzībai un popularizēšanai.
 7. Veicināt latviešu mākslas filmu uzņemšanu, īpaši par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem.

ZINĀTNE

 1. Latvijas valsts nākotne ir zinātnes un uz tās sasniegumiem balstītas ražošanas attīstībā.
 2. Finansēt pētījumus par alternatīviem enerģijas avotiem un enerģijas uzglabāšanu.
 3. Valstij dotēt zinātniskus un populāri zinātniskus izdevumus.

TAUTSAIMNIECĪBA

 1. Ar labvēlīgu nodokļu politiku panākt, ka uzņēmējiem strādāt godīgi ir izdevīgi.
 2. Latvijas uzņēmējiem radīt īpašas priekšrocības.
 3. Kā galveno Latvijas tautsaimniecības uzdevumu noteikt vietējās ražošanas attīstību, veicinot noieta tirgu.
 4. Ar nodokļiem neaplikt uzņēmumu paplašināšanas izmaksas, ieguldījumus zinātnē un izglītībā.
 5. Ieviest progresīvu ienākumu nodokļa sistēmu.
 6. Samazināt Pievienotās vērtības nodokļa bāzes likmi līdz 12% un noteikt samazināto 5% likmi pirmās nepieciešamības precēm.
 7. Ieviest papildus nodokli greznuma precēm, azartspēlēm, alkoholam un tabakai.
 8. Izveidot īpašu atbalsta sistēmu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
 9. Bargi sodīt ļaunprātīgus nodokļu nemaksātājus un samazināt sodus par nenozīmīgiem pārkāpumiem.
 10. Izstrādāt īpašu nodokļu sistēmu darījumiem ar nekustamo īpašumu.

Informācija

 1. Padarīt Latviju par vadošu informācijas tehnoloģiju valsti Austrumeiropā.
 2. Vienkāršot informācijas ieguvi valsts (pašvaldību) iestādēs un sakaros starp tām.
 3. Panākt Latvijas televīzijas un mobilo sakaru uztveramību visā Latvijas teritorijā.
 4. Nodrošinot atbilstošu budžeta finansējumu valsts televīzijā un radio, atteikties no komercreklāmas. Paaugstināt raidījumu audzinošo lomu.

lauksaimniecība UN MEŽSAIMNIECĪBA

 1. Latvijas lauku atdzimšanas pamats ir ģimenes saimniecības un lauksaimnieku kooperēšanās.
 2. Pārtraukt zemes, mežu, purvu un dabisko ūdeņu pārdošanu nepilsoņiem un ārzemniekiem.
 3. Izcīnīt vienlīdzību ar visām Eiropas Savienības valstīm lauksaimniecības atbalsta maksājumos.
 4. Veicināt ekoloģiski augstvērtīgas produkcijas ražošanu un pārtraukt veselībai kaitīgas produkcijas izplatīšanu.
 5. Valsts meži un ūdeņi nav privatizējami.